22/7/15 Διακοινουβουλευτική Επιτροπή:Εναλλακτικά μέτρα, πολιτικές δημόσιας αποταμίευσης και αναπτυξιακές δράσεις για την αντιμετώπιση της ύφεσης και για την αναθέρμανση της εθνικής οικονομίας. Αντίμετρα για την αποφυγή φορολόγησης των παραγωγικών δυνάμεων

 22/7/15 Τιμολέων Κοψαχείλης: Εθνικό Ομόλογο για την Ανάπτυξη, Σχέδιο Αξιοποίησης Σχολαζουσών Κληρονομιών