23/4/15 Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της παραγωγής, της οικονομίας και της Δημοκρατίας (1)