Κατηγορία Επιτροπές

Απόσπασμα 27-11-14

Προγραμματισμός των εργασιών της Υποεπιτροπής Υδάτινων Πόρων

Απόσπασμα 27-07-2014

  24-7-14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημέρωση από τον Υπουργό Παιδείας για το θέμα των μεταγραφών των φοιτητών  

  • 1 2 4