Κατηγορία Επιτροπές

Απόσπασμα 20-12-2012

Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων, 20-12-12

Απόσπασμα 19-12-2012

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, 19-12-12

Απόσπασμα 21-11-2012

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, 21-11-12

Απόσπασμα 13-11-2012

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος 13-11-12

Απόσπασμα 05-12-2012

Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, 05-12-12

  • 1 3 4